Hráčske poplatky

Hráčske poplatky

Cena hráčskych poplatkov -  35 € mesačne

Súrodenci:
V prípade, že máte v klube súrodencov, za druhé dieťa platíte polovicu.

Spôsob platby:
Klubový účet / IBAN: SK05 0900 0000 0050 6395 4365
Poznámka: Meno hráča/hráčky, ročník narodenia

Platby hráčskych poplatkov vykonávajte na mesačnej báze.Vážení rodičia,

Nakoľko celková finančná situácia klubu je napätá, žiadame Vás o pravidelné mesačné úhrady hráčskych poplatkov. V prípade, že na konci kvartálu nebudú uhradené hráčske poplatky, nebude hráčovi umožnené pokračovať v tréningovom procese. Výnimku z tohto pravidla môže schváliť výlučne vedenie NŠK 1922 Bratislava, nie tréneri.

V snahe predísť ďalším nepríjemnostiam spojenými s krádežami v šatniach počas tréningov, Vás chceme požiadať, aby, ak je to možné, deti nenosili pri sebe drahé a cenné veci (mobily, tablety, peniaze, a pod. ), ktorých ochranu nie je v možnostiach klubu zabezpečiť najmä preto, že v areáli sa nepretržite pohybuje veľa osôb. Za stratu týchto predmetov preto klub nebude v budúcnosti niesť zodpovednosť.

Klub uchováva kontaktné údaje rodičov (email, tel.číslo) napr. pre prípad zranenia hráčov, ročník narodenia kvôli príslušnosti do družstiev podľa vekových kategórií a tiež adresu trvalého pobytu pre stanovenie výšky hráčskeho poplatku. Fotografie hráčov a hráčok sú zverejňované v rámci propagácie klubu NŠK 1922 Bratislava.

V prípade Vášho nesúhlasu s vyššie uvedeným nás kontaktujte na adrese:kontakt@nsk1922.sk. Veríme, že naše dôvody pre tieto zmeny pochopíte a naďalej nám zachováte priazeň. Urobíme všetko preto, aby sa získané financie odzrkadlili na fungovaní klubu a pri dosahovaní nášho spoločného cieľa, ktorým je rozvoj pohybových schopností Vašich detí.

S úctou Mgr. Marian Beliansky, prezident NŠK 1922 Bratislava